Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
10 ม.ค. 57
2568
  ประกาศ อบต.ตาคลี โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
10 ม.ค. 57
2544
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
10 ม.ค. 57
2438
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหนองมะเกลือ
10 ม.ค. 57
2407
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ
10 ม.ค. 57
2365
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุประปา
10 ม.ค. 57
2195
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมโครงการหลังคาโรงกรองน้ำประปา
10 ม.ค. 57
2311
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง
10 ม.ค. 57
2270
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง ติดตั้งบนแพ
7 ม.ค. 57
2898
  ประกาศ อบต.เนินขี้เหล็ก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา
7 ม.ค. 57
2756
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างโครงการปรับวางท่อระบายน้ำ
2 ม.ค. 57
2808
  ประกาศ อบต.นาขอม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
27 ธ.ค. 56
3053
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาโครงการก่อสร้าง
27 ธ.ค. 56
2694
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
27 ธ.ค. 56
2588
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาซื้อพันธ์ปลานิล
27 ธ.ค. 56
2503
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
27 ธ.ค. 56
2483
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
27 ธ.ค. 56
2481
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด
27 ธ.ค. 56
2378
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง
27 ธ.ค. 56
2398
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำำการอบต.หนองกระโดน
27 ธ.ค. 56
2404