Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ตาคลี ประกวดราคาจ้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
3 ธ.ค. 56
2632
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำดิบประปา
3 ธ.ค. 56
2591
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตฯ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน
3 ธ.ค. 56
4401
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา รวม 6 โครงการ
2 ธ.ค. 56
2546
  ประกาศ ทต.บ้านแดน ประมูลดโครงการขุดลอกคลองกระดานพร้อมปรับปรุงคันคลอง
29 พ.ย. 56
2714
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลอง
29 พ.ย. 56
2716
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
28 พ.ย. 56
2410
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 3 โครงการ
27 พ.ย. 56
2457
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพชีล
27 พ.ย. 56
2454
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
26 พ.ย. 56
2513
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพชีล
26 พ.ย. 56
2530
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
25 พ.ย. 56
2514
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 5 โครงการ
25 พ.ย. 56
2351
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพชีล
25 พ.ย. 56
2393
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา
22 พ.ย. 56
2711
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ
22 พ.ย. 56
2748
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม
22 พ.ย. 56
2704
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
22 พ.ย. 56
2648
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv)
22 พ.ย. 56
2737
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ
22 พ.ย. 56
2432