Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพชีล
27 พ.ย. 56
2638
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
26 พ.ย. 56
2715
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพชีล
26 พ.ย. 56
2728
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
25 พ.ย. 56
2652
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 5 โครงการ
25 พ.ย. 56
2486
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพชีล
25 พ.ย. 56
2537
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา
22 พ.ย. 56
2906
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ
22 พ.ย. 56
2912
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม
22 พ.ย. 56
2913
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
22 พ.ย. 56
2833
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv)
22 พ.ย. 56
2875
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ
22 พ.ย. 56
2566
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
22 พ.ย. 56
2556
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ,เมื่องฯ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 พ.ย. 56
2767
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาซ์้อกล้องวงจรปิด cctv พร้อมติดตั้ง
20 พ.ย. 56
2910
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ
20 พ.ย. 56
2677
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 พ.ย. 56
2693
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการ จำนวน 4 โครงการ
20 พ.ย. 56
2723
  ประกาศ ทต.ทับกฤช มีความประสงค์จัดจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย
18 พ.ย. 56
2858
  ประกาศ ทต.ทับกฤช มีความประสงค์จัดจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม และกำจัดขยะมูลฝอยปลอดมลพิษ
18 พ.ย. 56
2772