Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บึงเสนาท สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
16 ต.ค. 56
2739
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
16 ต.ค. 56
2744
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ
16 ต.ค. 56
2630
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
16 ต.ค. 56
2698
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
16 ต.ค. 56
2390
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
16 ต.ค. 56
2568
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
15 ต.ค. 56
2653
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็ก
15 ต.ค. 56
2870
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
15 ต.ค. 56
2548
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปา
15 ต.ค. 56
2441
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จำนวน 3 ศูนย์
15 ต.ค. 56
2592
  หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการรัีบจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57
14 ต.ค. 56
2684
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต ประมูลโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้า๋ซ่อมแซมไฟฟ้า
14 ต.ค. 56
2879
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
11 ต.ค. 56
2688
  ประกาศ ทต.หนองบัว โครงการจัดซื้อวัสดุครุำัภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ
10 ต.ค. 56
2810
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องเสียงรวมอุปกรณ์ต่อพวงพร้อมติดตั้ง
10 ต.ค. 56
3022
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 6 โครงการ
10 ต.ค. 56
2667
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 ต.ค. 56
2588
  ประกาศ อบต.หนองกรดประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
8 ต.ค. 56
2890
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณและติดตั้ง
8 ต.ค. 56
2781