Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 ต.ค. 56
2943
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง ตอกเสาเข็มเพื่อป้องกันดินคันคลองทรุดตัว พร้อมลงลูกรังเสริมคันคลอง
25 ต.ค. 56
2917
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
25 ต.ค. 56
2967
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
25 ต.ค. 56
2858
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 ต.ค. 56
2868
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 ต.ค. 56
2581
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
25 ต.ค. 56
2427
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
24 ต.ค. 56
2878
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
24 ต.ค. 56
2737
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา
24 ต.ค. 56
2735
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
24 ต.ค. 56
2729
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา
24 ต.ค. 56
2602
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมบ้านเทิดไท้องค์ราชัน
24 ต.ค. 56
2457
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด1ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
21 ต.ค. 56
3018
  ประกาศ อบต.วังซ่าน แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อ
21 ต.ค. 56
2903
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา
21 ต.ค. 56
2868
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 ต.ค. 56
2873
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
18 ต.ค. 56
2936
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.ศาลาแดง
18 ต.ค. 56
3971
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ
18 ต.ค. 56
2954