Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมบ้านเทิดไท้องค์ราชัน
24 ต.ค. 56
2504
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด1ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
21 ต.ค. 56
3058
  ประกาศ อบต.วังซ่าน แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อ
21 ต.ค. 56
2938
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา
21 ต.ค. 56
2903
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 ต.ค. 56
2916
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
18 ต.ค. 56
2975
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.ศาลาแดง
18 ต.ค. 56
4009
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ
18 ต.ค. 56
2994
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไทร
18 ต.ค. 56
2850
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก
17 ต.ค. 56
3150
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด
17 ต.ค. 56
3173
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
16 ต.ค. 56
2875
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
16 ต.ค. 56
2898
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
16 ต.ค. 56
2922
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ
16 ต.ค. 56
2748
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
16 ต.ค. 56
2855
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
16 ต.ค. 56
2526
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
16 ต.ค. 56
2752
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
15 ต.ค. 56
2792
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็ก
15 ต.ค. 56
3078