Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
15 ต.ค. 56
2743
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปา
15 ต.ค. 56
2625
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จำนวน 3 ศูนย์
15 ต.ค. 56
2785
  หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการรัีบจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57
14 ต.ค. 56
2849
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต ประมูลโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้า๋ซ่อมแซมไฟฟ้า
14 ต.ค. 56
3007
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
11 ต.ค. 56
2831
  ประกาศ ทต.หนองบัว โครงการจัดซื้อวัสดุครุำัภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ
10 ต.ค. 56
2979
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องเสียงรวมอุปกรณ์ต่อพวงพร้อมติดตั้ง
10 ต.ค. 56
3232
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 6 โครงการ
10 ต.ค. 56
2801
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 ต.ค. 56
2748
  ประกาศ อบต.หนองกรดประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
8 ต.ค. 56
3111
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณและติดตั้ง
8 ต.ค. 56
2919
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
1 ต.ค. 56
3047
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1 ต.ค. 56
3082
  ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
1 ต.ค. 56
2948
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
27 ก.ย. 56
3359
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
27 ก.ย. 56
3192
  ประกาศ อบต.หนองเต่า โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหัวยรั้ว
26 ก.ย. 56
2860
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
26 ก.ย. 56
2943
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
26 ก.ย. 56
3136