Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังม้า จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.พ. 60
1186
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปก่อสร้างเทพื้นพร้อมทำหูช้างรับน้ำ คสล.รองรับท่อเหลี่ยมชนิดสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปก่อสร้างประต
9 ก.พ. 60
1142
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ก.พ. 60
1260
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
8 ก.พ. 60
1190
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาต่อเตมอาคารอเนกประสงค์ ระหว่างบ้านชงโค-บ้านช้องนาง สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านเขาบ่อแก้ว
7 ก.พ. 60
1214
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด จำนวน 8 โครงการ
7 ก.พ. 60
1220
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.5
7 ก.พ. 60
1093
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุสำนักงาน
6 ก.พ. 60
1191
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดเขาถ้ำพระ ม.8 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงไร่นายแถว พันธุรัตน์)
6 ก.พ. 60
1092
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
6 ก.พ. 60
1069
  ประกาศ ทต.โกรกพระ ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
3 ก.พ. 60
1336
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
3 ก.พ. 60
1362
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ก.พ. 60
1385
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล รอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 16 จุด พร้อมปรับปรุงระบบบันทึกภาพและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
3 ก.พ. 60
1297
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล รอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 16 จุด พร้อมปรับปรุงระบบบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ (ครั้งที่ 2)
3 ก.พ. 60
1073
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังเฝ้าสี่ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 45,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้งและงานวางท่อระบบน้ำยา inverter จำนวน 2 เครื่อง
3 ก.พ. 60
919
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 16 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
2 ก.พ. 60
1189
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2800 ซีซี ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
2 ก.พ. 60
1187
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2800 ซีซี ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
2 ก.พ. 60
1213
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ก.พ. 60
1125