Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสนามเด็กเล็กเพร้อมจัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม
18 ก.ย. 56
2564
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
13 ก.ย. 56
3014
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อเครื่องเสียงรวมอุปกรณ์พ่วงพร้อมติดตั้ง
13 ก.ย. 56
2941
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
13 ก.ย. 56
2863
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
13 ก.ย. 56
3066
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน
13 ก.ย. 56
2884
  อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างตามโครงการขุดสระน้ำ
13 ก.ย. 56
2662
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
13 ก.ย. 56
2829
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
13 ก.ย. 56
2729
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำ
12 ก.ย. 56
2936
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
12 ก.ย. 56
2823
  ประกาศ อบต.แควใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ
12 ก.ย. 56
2819
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
12 ก.ย. 56
2877
  ประกาศ อบต.พนมรอก จ้างโครงการซ่อมถนน
12 ก.ย. 56
2770
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน
12 ก.ย. 56
2546
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
12 ก.ย. 56
2551
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประูมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
12 ก.ย. 56
2566
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์
12 ก.ย. 56
2551
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
11 ก.ย. 56
3116
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 ก.ย. 56
2845