Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
11 ก.ย. 56
3172
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับลานออกกำลังกาย
11 ก.ย. 56
2895
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอกกันเขต
11 ก.ย. 56
2791
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 4 โครงการ
11 ก.ย. 56
2653
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างจำนวน 7 โครงการ
11 ก.ย. 56
2438
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถ
11 ก.ย. 56
2488
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการทิ้งหินป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง
11 ก.ย. 56
2424
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาซื้อวิทยุสื่อสาร
11 ก.ย. 56
2625
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
11 ก.ย. 56
2612
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองธารสังข์พร้อมคัดดินป้องกันน้ำท่วม
11 ก.ย. 56
2622
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
9 ก.ย. 56
2598
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
9 ก.ย. 56
2786
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
9 ก.ย. 56
2679
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
9 ก.ย. 56
2749
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา
9 ก.ย. 56
2722
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซีเมนต์
9 ก.ย. 56
2551
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 ก.ย. 56
2613
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำสาธารณะ
9 ก.ย. 56
2382
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
9 ก.ย. 56
2615
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ
9 ก.ย. 56
2505