Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ
9 ก.ย. 56
2540
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำสาธารณะ
9 ก.ย. 56
2574
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา รวม 10 โครงการ
3 ก.ย. 56
2920
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ จำนวน 2 โครงการ
3 ก.ย. 56
2950
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
3 ก.ย. 56
2874
  ประกาศ ทม.ชุมแสง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (งบเงินอุดหนุน)
3 ก.ย. 56
2921
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองดอนพลอง
3 ก.ย. 56
2887
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
3 ก.ย. 56
2773
  ประกาศ อบต.วังม้า จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ก.ย. 56
2846
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 โครงการ
3 ก.ย. 56
2687
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 7 โครงการ
3 ก.ย. 56
2618
  ประกาศ อบต.สระแก้ว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.
3 ก.ย. 56
2504
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟจราจร
3 ก.ย. 56
2517
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
3 ก.ย. 56
2533
  ประกาศ อบต.หัวดง ประกวดราคาการซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์
3 ก.ย. 56
2777
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv)
3 ก.ย. 56
2523
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศสอบราคาโครงการจำนวน 1 โครงการ
3 ก.ย. 56
2566
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างก่อสร้าง
3 ก.ย. 56
2571
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
3 ก.ย. 56
2609
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3 ก.ย. 56
2629