Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 ส.ค. 56
2449
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 ส.ค. 56
2359
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้ายแบบยกเท
26 ส.ค. 56
2387
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั้ม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
26 ส.ค. 56
2539
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการลูกรังเสริมถนนบดอัดแน่น
26 ส.ค. 56
2540
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง
26 ส.ค. 56
2529
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 ส.ค. 56
2399
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคา จำนวน 5 โครงการ
26 ส.ค. 56
3092
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประกวดราคาซื้อ
26 ส.ค. 56
2328
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
26 ส.ค. 56
2615
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
26 ส.ค. 56
2405
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างปรับปรุงบริเวณศูนย์การเรียนรู้โครงการ
26 ส.ค. 56
2389
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการจัดซื้อ
26 ส.ค. 56
2336
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ขอเพิกถอนสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
26 ส.ค. 56
2438
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
26 ส.ค. 56
2372
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 ส.ค. 56
2295
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
23 ส.ค. 56
2803
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศชั้นหนึ่งขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
23 ส.ค. 56
2863
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
23 ส.ค. 56
3029
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
23 ส.ค. 56
2866