Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล
23 ส.ค. 56
2685
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเมหาก่อสร้างประตูน้ำคลอง
23 ส.ค. 56
2546
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
23 ส.ค. 56
2517
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
23 ส.ค. 56
2532
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคาร
23 ส.ค. 56
2546
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal
23 ส.ค. 56
2508
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
23 ส.ค. 56
2605
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
23 ส.ค. 56
2480
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมุ่บ้าน
23 ส.ค. 56
2439
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะถนนเทศบาล
23 ส.ค. 56
2358
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้าคลอง
23 ส.ค. 56
2327
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำคลอง
21 ส.ค. 56
2739
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน
21 ส.ค. 56
2670
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
21 ส.ค. 56
2768
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
21 ส.ค. 56
2511
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอฝาย
21 ส.ค. 56
2679
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคอฝาย
21 ส.ค. 56
2443
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
21 ส.ค. 56
2456
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
21 ส.ค. 56
2463
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง
21 ส.ค. 56
2419