Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศชั้นหนึ่งขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
23 ส.ค. 56
2967
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
23 ส.ค. 56
3149
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
23 ส.ค. 56
2960
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล
23 ส.ค. 56
2803
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเมหาก่อสร้างประตูน้ำคลอง
23 ส.ค. 56
2680
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
23 ส.ค. 56
2623
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
23 ส.ค. 56
2632
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคาร
23 ส.ค. 56
2671
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal
23 ส.ค. 56
2649
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
23 ส.ค. 56
2745
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
23 ส.ค. 56
2600
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมุ่บ้าน
23 ส.ค. 56
2548
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะถนนเทศบาล
23 ส.ค. 56
2461
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้าคลอง
23 ส.ค. 56
2444
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำคลอง
21 ส.ค. 56
2878
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน
21 ส.ค. 56
2764
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
21 ส.ค. 56
2864
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
21 ส.ค. 56
2596
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอฝาย
21 ส.ค. 56
2793
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคอฝาย
21 ส.ค. 56
2568