Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ส.ค. 56
2540
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างก่อสร้าง
21 ส.ค. 56
2617
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
20 ส.ค. 56
2744
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
20 ส.ค. 56
2770
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงลูกรังถนน
20 ส.ค. 56
2589
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาโครงการ จำนวน 5 โครงการ
20 ส.ค. 56
2611
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
20 ส.ค. 56
2764
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ
20 ส.ค. 56
2568
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ส.ค. 56
2580
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาถมดินสถานที่ก่อสร้างอาคาร
20 ส.ค. 56
2443
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ส.ค. 56
2536
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน
20 ส.ค. 56
2521
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำคลอง
20 ส.ค. 56
2407
  ประกาศ ทม.ชุมแสง ขอแก้ไขประกาศจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดล้างท่อแรงดันสูง
20 ส.ค. 56
2418
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก
19 ส.ค. 56
2631
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา
19 ส.ค. 56
2743
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
19 ส.ค. 56
2648
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ
19 ส.ค. 56
2637
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินก่อสร้างอาคาร
19 ส.ค. 56
2664
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
19 ส.ค. 56
2576