Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกและโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ
16 ส.ค. 56
2976
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้าง 7 โครงการ
16 ส.ค. 56
2969
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาโครงก่อสร้างลาดยาง
16 ส.ค. 56
2997
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ
16 ส.ค. 56
3305
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
16 ส.ค. 56
3695
  ่ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
16 ส.ค. 56
2617
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมดินลูกรักถนน
16 ส.ค. 56
2622
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาจ้างโครงการเปลื่ยนท่อเมนประปา
16 ส.ค. 56
2634
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ส.ค. 56
2563
  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
16 ส.ค. 56
2606
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาซื้อสื่อการเรียน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
16 ส.ค. 56
2574
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างจำนวน 7 โครงการ
16 ส.ค. 56
2560
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ส.ค. 56
2723
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2786
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้างงานขุดลอกคลองหมอเดชและก่อสร้างลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2851
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
14 ส.ค. 56
3270
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
14 ส.ค. 56
2776
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2634
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 4 โครงการ
14 ส.ค. 56
2445
  อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา
14 ส.ค. 56
2619