Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะถนนเทศบาล
23 ส.ค. 56
2514
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้าคลอง
23 ส.ค. 56
2512
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำคลอง
21 ส.ค. 56
2942
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน
21 ส.ค. 56
2813
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
21 ส.ค. 56
2919
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
21 ส.ค. 56
2640
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอฝาย
21 ส.ค. 56
2851
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคอฝาย
21 ส.ค. 56
2634
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
21 ส.ค. 56
2588
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
21 ส.ค. 56
2605
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง
21 ส.ค. 56
2548
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ส.ค. 56
2738
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างก่อสร้าง
21 ส.ค. 56
2804
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
20 ส.ค. 56
2876
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
20 ส.ค. 56
2906
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงลูกรังถนน
20 ส.ค. 56
2713
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาโครงการ จำนวน 5 โครงการ
20 ส.ค. 56
2739
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
20 ส.ค. 56
2916
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ
20 ส.ค. 56
2695
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ส.ค. 56
2765