Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
19 ส.ค. 56
2706
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกและโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ
16 ส.ค. 56
3069
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้าง 7 โครงการ
16 ส.ค. 56
3099
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาโครงก่อสร้างลาดยาง
16 ส.ค. 56
3079
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ
16 ส.ค. 56
3423
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
16 ส.ค. 56
3782
  ่ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
16 ส.ค. 56
2704
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมดินลูกรักถนน
16 ส.ค. 56
2729
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาจ้างโครงการเปลื่ยนท่อเมนประปา
16 ส.ค. 56
2732
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ส.ค. 56
2651
  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
16 ส.ค. 56
2688
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาซื้อสื่อการเรียน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
16 ส.ค. 56
2659
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างจำนวน 7 โครงการ
16 ส.ค. 56
2639
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ส.ค. 56
2816
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2877
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้างงานขุดลอกคลองหมอเดชและก่อสร้างลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2959
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
14 ส.ค. 56
3369
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
14 ส.ค. 56
2858
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2737
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 4 โครงการ
14 ส.ค. 56
2523