Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2689
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง
14 ส.ค. 56
2555
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2416
  ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาจ้างโครงกรซ่อมแซมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำน่าน
14 ส.ค. 56
2509
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาซื้อรถบรรทุก
14 ส.ค. 56
2494
  ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำ
14 ส.ค. 56
2647
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
14 ส.ค. 56
2664
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.
14 ส.ค. 56
2566
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ลาดยาง
14 ส.ค. 56
2462
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ส.ค. 56
2482
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างประตูเิปิด/ปิดน้ำ จำนวน 4 โครงการ
14 ส.ค. 56
2683
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
14 ส.ค. 56
2424
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
14 ส.ค. 56
2462
  ประกาศ ทม.ตาคลี จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ส.ค. 56
2505
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเ้ผยแพร่
14 ส.ค. 56
2438
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
14 ส.ค. 56
2299
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง
14 ส.ค. 56
2410
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจัดซื้อรถปิคอัพตรวจการณ์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว
14 ส.ค. 56
2393
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)
14 ส.ค. 56
2356
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
14 ส.ค. 56
2448