Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
1 ก.พ. 60
1161
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล รอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 16 จุด พร้อมปรับปรุงระบบบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
1 ก.พ. 60
1083
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ แก้ไขวันขายแบบวันยื่นซองและวันเปิดซอง การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล ระยะที่ 5 (ทดแทนของเดิม) จำนวน 32 ตัว พร้อมปรบปรุงโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ โดยวิธีสอบราคา
1 ก.พ. 60
1078
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล ระยะที่ 5 (ทดแทนของเดิ่ม) จำนวน 32 ตัว พร้อมปรับปรุงโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
31 ม.ค. 60
1112
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาโครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 สายบ้านเกาะตาเทพ-บางม่วง
30 ม.ค. 60
1151
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก กลบคลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 53 โครงการ
27 ม.ค. 60
1224
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงถนน จำนวน 5 โครงการ
27 ม.ค. 60
1169
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่าส่งน้ำดิบและจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมแพเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด 800 ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำ 3
26 ม.ค. 60
1162
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท สอบราคาซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใส เบอร์ 1
25 ม.ค. 60
1169
  ประกาศ อบต.วังเมือง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์งาน ม.6 ต.วังเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 ม.ค. 60
1090
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง รางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 ต.ตาคลี
24 ม.ค. 60
1080
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ม.ค. 60
1162
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ม.ค. 60
1211
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณศาลตายาย ม. 5 ถึง วัดสองพี่น้อง ม.6 และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน และบ้านห้วงสรวง ม.8
23 ม.ค. 60
1139
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ แจ้งให้รับเงินประกันสัญญาคืน
20 ม.ค. 60
1301
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเฉลี่ย สายเขาตาคลี ม.4
19 ม.ค. 60
1112
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสภาเทศบาลและห้องประชุมใหญ่
19 ม.ค. 60
1098
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ม.ค. 60
1006
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ม.ค. 60
983
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ม.ค. 60
1041