Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 9 โครงการ
10 ก.พ. 60
1398
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลักกลางบ้าน ม. 9 บ้านวังป่าใหญ่
10 ก.พ. 60
1313
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยามภายในชุมชน
9 ก.พ. 60
1308
  ประกาศ อบต.วังม้า จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.พ. 60
1295
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปก่อสร้างเทพื้นพร้อมทำหูช้างรับน้ำ คสล.รองรับท่อเหลี่ยมชนิดสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปก่อสร้างประต
9 ก.พ. 60
1243
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ก.พ. 60
1402
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
8 ก.พ. 60
1313
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาต่อเตมอาคารอเนกประสงค์ ระหว่างบ้านชงโค-บ้านช้องนาง สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านเขาบ่อแก้ว
7 ก.พ. 60
1345
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด จำนวน 8 โครงการ
7 ก.พ. 60
1354
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.5
7 ก.พ. 60
1200
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุสำนักงาน
6 ก.พ. 60
1304
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดเขาถ้ำพระ ม.8 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงไร่นายแถว พันธุรัตน์)
6 ก.พ. 60
1180
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
6 ก.พ. 60
1168
  ประกาศ ทต.โกรกพระ ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
3 ก.พ. 60
1470
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
3 ก.พ. 60
1512
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ก.พ. 60
1551
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล รอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 16 จุด พร้อมปรับปรุงระบบบันทึกภาพและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
3 ก.พ. 60
1423
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล รอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 16 จุด พร้อมปรับปรุงระบบบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ (ครั้งที่ 2)
3 ก.พ. 60
1165
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังเฝ้าสี่ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 45,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้งและงานวางท่อระบบน้ำยา inverter จำนวน 2 เครื่อง
3 ก.พ. 60
1011
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 16 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
2 ก.พ. 60
1321