Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ส.ค. 56
2489
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2428
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2524
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2490
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
14 ส.ค. 56
2437
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2547
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2361
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
14 ส.ค. 56
2626
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
14 ส.ค. 56
2338
  ประกาศ อบต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
14 ส.ค. 56
2634
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ
14 ส.ค. 56
2369
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
14 ส.ค. 56
2564
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
14 ส.ค. 56
2440
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
14 ส.ค. 56
2446
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
14 ส.ค. 56
2465
  ประกาศ ประกาศ อบต.ธารทหาร โครงการซ่อมแซมถนน
14 ส.ค. 56
2413
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างก่อสร้างระับบประปาบาดาล
7 ส.ค. 56
2923
  ประกาศ อบต.หัวยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง
7 ส.ค. 56
2766
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
7 ส.ค. 56
2844
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
7 ส.ค. 56
2640