Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
16 ส.ค. 56
2742
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาซื้อสื่อการเรียน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
16 ส.ค. 56
2711
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างจำนวน 7 โครงการ
16 ส.ค. 56
2697
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ส.ค. 56
2880
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2940
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้างงานขุดลอกคลองหมอเดชและก่อสร้างลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
3023
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
14 ส.ค. 56
3435
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
14 ส.ค. 56
2909
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2797
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 4 โครงการ
14 ส.ค. 56
2579
  อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา
14 ส.ค. 56
2741
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2874
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง
14 ส.ค. 56
2708
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2530
  ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาจ้างโครงกรซ่อมแซมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำน่าน
14 ส.ค. 56
2698
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาซื้อรถบรรทุก
14 ส.ค. 56
2661
  ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำ
14 ส.ค. 56
2867
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
14 ส.ค. 56
2832
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.
14 ส.ค. 56
2715
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ลาดยาง
14 ส.ค. 56
2605