Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ส.ค. 56
2657
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างประตูเิปิด/ปิดน้ำ จำนวน 4 โครงการ
14 ส.ค. 56
2842
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
14 ส.ค. 56
2608
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
14 ส.ค. 56
2602
  ประกาศ ทม.ตาคลี จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ส.ค. 56
2674
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเ้ผยแพร่
14 ส.ค. 56
2611
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
14 ส.ค. 56
2433
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง
14 ส.ค. 56
2559
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจัดซื้อรถปิคอัพตรวจการณ์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว
14 ส.ค. 56
2521
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)
14 ส.ค. 56
2486
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
14 ส.ค. 56
2588
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ส.ค. 56
2638
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2563
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2675
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2649
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
14 ส.ค. 56
2597
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2706
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ส.ค. 56
2508
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
14 ส.ค. 56
2787
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
14 ส.ค. 56
2482