Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 11 โครงการ
5 ส.ค. 56
2316
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก
5 ส.ค. 56
2318
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนน
5 ส.ค. 56
2414
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก
5 ส.ค. 56
2386
  ประกาศ อบต.สายลำโพง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
2 ส.ค. 56
2985
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
2 ส.ค. 56
2849
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้างประเภทงานชลประทาน
2 ส.ค. 56
2831
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา
2 ส.ค. 56
2797
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
2 ส.ค. 56
2724
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา
1 ส.ค. 56
2802
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้าง
1 ส.ค. 56
2706
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมา
1 ส.ค. 56
2678
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ
1 ส.ค. 56
2605
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคางานจ้างจำนวน 6 โครงการ
1 ส.ค. 56
2555
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
31 ก.ค. 56
2561
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา และสายส่งน้ำดับเพลิง
31 ก.ค. 56
2628
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 3 โครงการ
31 ก.ค. 56
2677
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา
31 ก.ค. 56
2599
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรัง
31 ก.ค. 56
2623
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน
31 ก.ค. 56
2543