Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
31 ก.ค. 56
2496
  อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
31 ก.ค. 56
2509
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร
30 ก.ค. 56
2732
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
30 ก.ค. 56
2635
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าตำบล
29 ก.ค. 56
2747
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
29 ก.ค. 56
2762
  ประกาศ อบต.ศาลากลาง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีำำำำำำภัณฑ์ทางการเกษตร
30 ก.ค. 56
2913
  ประกาศ อบต.ยาวขาว สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน
29 ก.ค. 56
2678
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์เด็ก
29 ก.ค. 56
2669
  ประกาศ อบต.ตาขีด ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคาร
29 ก.ค. 56
2541
  ประกาศ อบต.ตาสัง ประกาศ สอบราคาโครงการ ก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ
29 ก.ค. 56
2448
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังและหินคลุก
29 ก.ค. 56
2468
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
29 ก.ค. 56
2441
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 5 โครงการ
25 ก.ค. 56
2922
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาโครงการ ซ่อมแซมถนน
25 ก.ค. 56
3232
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน
25 ก.ค. 56
2902
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
25 ก.ค. 56
2859
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถ
25 ก.ค. 56
2737
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
25 ก.ค. 56
2720
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เพิ่มเติ่ม)
25 ก.ค. 56
2826