Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรัง
31 ก.ค. 56
2707
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน
31 ก.ค. 56
2633
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
31 ก.ค. 56
2616
  อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
31 ก.ค. 56
2637
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร
30 ก.ค. 56
2838
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
30 ก.ค. 56
2722
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าตำบล
29 ก.ค. 56
2834
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
29 ก.ค. 56
2848
  ประกาศ อบต.ศาลากลาง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีำำำำำำภัณฑ์ทางการเกษตร
30 ก.ค. 56
3014
  ประกาศ อบต.ยาวขาว สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน
29 ก.ค. 56
2762
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์เด็ก
29 ก.ค. 56
2763
  ประกาศ อบต.ตาขีด ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคาร
29 ก.ค. 56
2641
  ประกาศ อบต.ตาสัง ประกาศ สอบราคาโครงการ ก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ
29 ก.ค. 56
2542
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังและหินคลุก
29 ก.ค. 56
2597
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
29 ก.ค. 56
2567
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 5 โครงการ
25 ก.ค. 56
3005
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาโครงการ ซ่อมแซมถนน
25 ก.ค. 56
3360
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน
25 ก.ค. 56
2977
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
25 ก.ค. 56
2952
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถ
25 ก.ค. 56
2867