Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองหม้อ ประมูลจัดซื้อ
11 ก.ค. 56
2650
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
11 ก.ค. 56
2452
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาซื้อกล้อง
10 ก.ค. 56
2752
  ประกาศ อบต.หัวหวาย ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก
10 ก.ค. 56
2821
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
10 ก.ค. 56
2769
  ประกาศ เทศบาลตำบลตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล
10 ก.ค. 56
2695
  ประกาศ อบต. หนองเต่า สอบราคาจ้า่งเหมาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ
10 ก.ค. 56
2515
  ประการ เทศบาลตำบลท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนน คสล.
10 ก.ค. 56
2558
  ประกาศ อบต พยุหะ ประมูลราคาให้เช่าห้องน้ำในตลาดสดเทศบาลตำบลพยุหะ
10 ก.ค. 56
2580
  ประกาศ อบต. วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเนอกประสงค์บ้านดงตาแวน
10 ก.ค. 56
2498
  ประกาศ อบต หนองหม้อ ประมูลการจักซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
10 ก.ค. 56
2423
  ประกาศ อบต. พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายต้นกระถินพิมาน
16 ก.ค. 56
2428
  ประกาศ อบต. เขาชนกัน แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมา
10 ก.ค. 56
2475
  ประกาศ อบต. สุขสำราญ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
16 ก.ค. 56
2534
  ประกาศ อบต. สุขสำราญ โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงถนนหินคลุก จำนวน 3 สาย
10 ก.ค. 56
2618
  ประกาศ อบต. ท่าไม้ เสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องมือพัฒนาการเด็ก ของ ศพด.
16 ก.ค. 56
2605
  ประกาศ อบต. ฆะมัง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง
16 ก.ค. 56
2957
  ประกาศ อบต. ด่านช้าง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายปากดง-บ้านใหม่-ทุ่งนาดี และ สายหนองปลาไหล-เนินทราย-หนองคล้า
16 ก.ค. 56
2990
  ประกาศ อบต. วังซ่าน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลักกลางหมู่บ้าน ม.10
16 ก.ค. 56
2607
  ประกาศ อบต. ตาคลี สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.
16 ก.ค. 56
2708