Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร
11 ก.ค. 56
3239
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ
11 ก.ค. 56
3043
  ประกาศ อบต.พยุหะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
11 ก.ค. 56
2983
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ ประมูลจัดซื้อ
11 ก.ค. 56
2754
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
11 ก.ค. 56
2569
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาซื้อกล้อง
10 ก.ค. 56
2863
  ประกาศ อบต.หัวหวาย ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก
10 ก.ค. 56
2953
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
10 ก.ค. 56
2909
  ประกาศ เทศบาลตำบลตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล
10 ก.ค. 56
2788
  ประกาศ อบต. หนองเต่า สอบราคาจ้า่งเหมาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ
10 ก.ค. 56
2630
  ประการ เทศบาลตำบลท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนน คสล.
10 ก.ค. 56
2692
  ประกาศ อบต พยุหะ ประมูลราคาให้เช่าห้องน้ำในตลาดสดเทศบาลตำบลพยุหะ
10 ก.ค. 56
2747
  ประกาศ อบต. วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเนอกประสงค์บ้านดงตาแวน
10 ก.ค. 56
2595
  ประกาศ อบต หนองหม้อ ประมูลการจักซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
10 ก.ค. 56
2545
  ประกาศ อบต. พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายต้นกระถินพิมาน
16 ก.ค. 56
2512
  ประกาศ อบต. เขาชนกัน แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมา
10 ก.ค. 56
2601
  ประกาศ อบต. สุขสำราญ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
16 ก.ค. 56
2627
  ประกาศ อบต. สุขสำราญ โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงถนนหินคลุก จำนวน 3 สาย
10 ก.ค. 56
2736
  ประกาศ อบต. ท่าไม้ เสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องมือพัฒนาการเด็ก ของ ศพด.
16 ก.ค. 56
2724
  ประกาศ อบต. ฆะมัง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง
16 ก.ค. 56
3064