Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
4 ก.ค. 56
2647
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
4 ก.ค. 56
2538
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
3 ก.ค. 56
2829
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้่างโครงการก่อสร้าง
3 ก.ค. 56
2886
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอนราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
3 ก.ค. 56
2798
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูน้ำคลองเก้าเลี้ยว
3 ก.ค. 56
2892
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนน จำนวน 7 โครงการ
3 ก.ค. 56
2838
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
3 ก.ค. 56
2539
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
3 ก.ค. 56
2541
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลื่อม (ชนิดช่องเดี่ยว)
2 ก.ค. 56
2819
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน คสล.
2 ก.ค. 56
2905
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน
1 ก.ค. 56
2662
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
28 มิ.ย. 56
3034
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
28 มิ.ย. 56
3010
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
28 มิ.ย. 56
2915
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
27 มิ.ย. 56
2898
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา
27 มิ.ย. 56
2848
  ประกาศ อบต.ช่องแค ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนนหินคลุก
27 มิ.ย. 56
2904
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาขยายประปา
27 มิ.ย. 56
2792
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
27 มิ.ย. 56
2794