Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบแสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
26 มิ.ย. 56
2788
  ประกาศ อบต.ตาขีด ประมูลจ้างก่อสร้างอาคาร
26 มิ.ย. 56
2817
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
26 มิ.ย. 56
2637
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
26 มิ.ย. 56
2652
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการระบายน้ำจากถนน
26 มิ.ย. 56
2716
  ประกาศ อบต.ตาขีด ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
26 มิ.ย. 56
2627
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง
25 มิ.ย. 56
2732
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ
25 มิ.ย. 56
2631
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
26 มิ.ย. 56
2737
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
25 มิ.ย. 56
2589
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 81 รายการ
25 มิ.ย. 56
2664
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
25 มิ.ย. 56
2354
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน
25 มิ.ย. 56
2443
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำ
25 มิ.ย. 56
2576
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ
25 มิ.ย. 56
2443
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
25 มิ.ย. 56
2460
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน
25 มิ.ย. 56
2425
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตฯ สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
25 มิ.ย. 56
2589
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง
25 มิ.ย. 56
2454
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
25 มิ.ย. 56
2488