Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
4 ก.ค. 56
2727
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
4 ก.ค. 56
2759
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
4 ก.ค. 56
2654
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
3 ก.ค. 56
2924
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้่างโครงการก่อสร้าง
3 ก.ค. 56
3007
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอนราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
3 ก.ค. 56
2899
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูน้ำคลองเก้าเลี้ยว
3 ก.ค. 56
2996
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนน จำนวน 7 โครงการ
3 ก.ค. 56
2938
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
3 ก.ค. 56
2637
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
3 ก.ค. 56
2633
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลื่อม (ชนิดช่องเดี่ยว)
2 ก.ค. 56
2909
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน คสล.
2 ก.ค. 56
2990
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน
1 ก.ค. 56
2746
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
28 มิ.ย. 56
3126
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
28 มิ.ย. 56
3110
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
28 มิ.ย. 56
3004
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
27 มิ.ย. 56
2979
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา
27 มิ.ย. 56
2940
  ประกาศ อบต.ช่องแค ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนนหินคลุก
27 มิ.ย. 56
3011
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาขยายประปา
27 มิ.ย. 56
2894