Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2800 ซีซี ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
2 ก.พ. 60
1309
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2800 ซีซี ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
2 ก.พ. 60
1323
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ก.พ. 60
1228
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
1 ก.พ. 60
1314
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล รอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 16 จุด พร้อมปรับปรุงระบบบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
1 ก.พ. 60
1192
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ แก้ไขวันขายแบบวันยื่นซองและวันเปิดซอง การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล ระยะที่ 5 (ทดแทนของเดิม) จำนวน 32 ตัว พร้อมปรบปรุงโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ โดยวิธีสอบราคา
1 ก.พ. 60
1213
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบดิจิตอล ระยะที่ 5 (ทดแทนของเดิ่ม) จำนวน 32 ตัว พร้อมปรับปรุงโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
31 ม.ค. 60
1257
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาโครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 สายบ้านเกาะตาเทพ-บางม่วง
30 ม.ค. 60
1287
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก กลบคลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 53 โครงการ
27 ม.ค. 60
1362
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงถนน จำนวน 5 โครงการ
27 ม.ค. 60
1260
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่าส่งน้ำดิบและจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมแพเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด 800 ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำ 3
26 ม.ค. 60
1264
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท สอบราคาซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใส เบอร์ 1
25 ม.ค. 60
1293
  ประกาศ อบต.วังเมือง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์งาน ม.6 ต.วังเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 ม.ค. 60
1187
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง รางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3 ต.ตาคลี
24 ม.ค. 60
1193
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ม.ค. 60
1332
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ม.ค. 60
1381
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณศาลตายาย ม. 5 ถึง วัดสองพี่น้อง ม.6 และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน และบ้านห้วงสรวง ม.8
23 ม.ค. 60
1265
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ แจ้งให้รับเงินประกันสัญญาคืน
20 ม.ค. 60
1436
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเฉลี่ย สายเขาตาคลี ม.4
19 ม.ค. 60
1216
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสภาเทศบาลและห้องประชุมใหญ่
19 ม.ค. 60
1195