Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ช่องแค ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนนหินคลุก
27 มิ.ย. 56
3022
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาขยายประปา
27 มิ.ย. 56
2906
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
27 มิ.ย. 56
2896
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หอกระจายข่าว
27 มิ.ย. 56
2680
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบแสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
26 มิ.ย. 56
2874
  ประกาศ อบต.ตาขีด ประมูลจ้างก่อสร้างอาคาร
26 มิ.ย. 56
2914
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
26 มิ.ย. 56
2738
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
26 มิ.ย. 56
2750
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการระบายน้ำจากถนน
26 มิ.ย. 56
2801
  ประกาศ อบต.ตาขีด ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
26 มิ.ย. 56
2720
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง
25 มิ.ย. 56
2835
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ
25 มิ.ย. 56
2761
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
26 มิ.ย. 56
2867
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
25 มิ.ย. 56
2688
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 81 รายการ
25 มิ.ย. 56
2767
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
25 มิ.ย. 56
2426
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน
25 มิ.ย. 56
2555
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำ
25 มิ.ย. 56
2690
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ
25 มิ.ย. 56
2540
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
25 มิ.ย. 56
2571