Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
25 มิ.ย. 56
2489
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
25 มิ.ย. 56
2521
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ
21 มิ.ย. 56
3009
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 3 โครงการ
21 มิ.ย. 56
3040
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
21 มิ.ย. 56
2942
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
20 มิ.ย. 56
2912
  ประกาศ อบต.พนมเศษ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
20 มิ.ย. 56
2816
  อบต.พนมเศษ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
20 มิ.ย. 56
2706
  ประกาศ อบต.พนมเศษ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
20 มิ.ย. 56
2585
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะจากอ่างเก็บน้ำเขาโยง
20 มิ.ย. 56
2916
  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ
19 มิ.ย. 56
2751
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
19 มิ.ย. 56
2796
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
19 มิ.ย. 56
2900
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาซื้อระบบเสียงตามสาย
19 มิ.ย. 56
2976
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาโครงการจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
19 มิ.ย. 56
2609
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง
19 มิ.ย. 56
2706
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
18 มิ.ย. 56
2691
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ
18 มิ.ย. 56
2681
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง
18 มิ.ย. 56
2819
  อบต.พรหมนิมิต สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 มิ.ย. 56
3407