Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ
18 มิ.ย. 56
2764
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง
18 มิ.ย. 56
2927
  อบต.พรหมนิมิต สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 มิ.ย. 56
3522
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
18 มิ.ย. 56
2932
  ประกาศ ทม.ตาคลี จ้างพิมพ์รายงานกิจการ
18 มิ.ย. 56
2790
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ ซื้อรถบรรทุก ขนาด1 ตัน
18 มิ.ย. 56
2800
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาซื้อสารส้มก้อนใสและคลอรีนผง
18 มิ.ย. 56
3271
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
18 มิ.ย. 56
2693
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
18 มิ.ย. 56
3124
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก
18 มิ.ย. 56
2698
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 มิ.ย. 56
2524
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
18 มิ.ย. 56
2563
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
18 มิ.ย. 56
2580
  ประกาศ อบต.พิกุล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
18 มิ.ย. 56
2730
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรัง
18 มิ.ย. 56
2599
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
18 มิ.ย. 56
2551
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ
14 มิ.ย. 56
3046
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ
13 มิ.ย. 56
3344
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
13 มิ.ย. 56
3264
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 7 โครงการ
13 มิ.ย. 56
3411