Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างเทพื้นคอนกรีต
13 มิ.ย. 56
2710
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
13 มิ.ย. 56
2632
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
13 มิ.ย. 56
2597
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
13 มิ.ย. 56
2760
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา
13 มิ.ย. 56
2679
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
13 มิ.ย. 56
2653
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ประมูลจ้างจำนวน 3 โครงการ
13 มิ.ย. 56
2563
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
13 มิ.ย. 56
2695
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพูนดิน จำนวน 2 โครงการ
11 มิ.ย. 56
2934
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
11 มิ.ย. 56
3003
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างก่อสร้างประเภทงานทาง และงานอาคาร จำนวน 4 โครงการ
11 มิ.ย. 56
2846
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
11 มิ.ย. 56
3123
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ,บรรพต สอบราคาซื้อ วัสดุการศึกษา
11 มิ.ย. 56
2936
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
11 มิ.ย. 56
2607
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
11 มิ.ย. 56
2558
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ
11 มิ.ย. 56
2512
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
11 มิ.ย. 56
2412
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
11 มิ.ย. 56
2517
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
11 มิ.ย. 56
2517
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.เมือง สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา
11 มิ.ย. 56
2560