Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ตะคร้อ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
18 มิ.ย. 56
2657
  ประกาศ อบต.พิกุล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
18 มิ.ย. 56
2802
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรัง
18 มิ.ย. 56
2663
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
18 มิ.ย. 56
2622
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ
14 มิ.ย. 56
3095
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ
13 มิ.ย. 56
3385
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
13 มิ.ย. 56
3316
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 7 โครงการ
13 มิ.ย. 56
3465
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
13 มิ.ย. 56
3116
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน
13 มิ.ย. 56
3234
  ประกาศ สถจ.นว. เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหนักงาน
13 มิ.ย. 56
2740
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างเทพื้นคอนกรีต
13 มิ.ย. 56
2864
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
13 มิ.ย. 56
2822
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
13 มิ.ย. 56
2730
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
13 มิ.ย. 56
2929
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา
13 มิ.ย. 56
2857
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
13 มิ.ย. 56
2857
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ประมูลจ้างจำนวน 3 โครงการ
13 มิ.ย. 56
2735
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
13 มิ.ย. 56
2882
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพูนดิน จำนวน 2 โครงการ
11 มิ.ย. 56
3122