Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
31 พ.ค. 56
3327
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
31 พ.ค. 56
3365
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ
31 พ.ค. 56
3370
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
31 พ.ค. 56
3517
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
31 พ.ค. 56
3207
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.
31 พ.ค. 56
2798
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
31 พ.ค. 56
2729
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
31 พ.ค. 56
2606
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
31 พ.ค. 56
2513
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างก่อนสร้างถนนคอนกรีต
31 พ.ค. 56
2716
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
31 พ.ค. 56
2588
  ประกาศ อบต.แควใหญ่ สอบราคาโครงการก่อสร้างถันน้ำใสประปาหมู่บ้าน
31 พ.ค. 56
2583
  ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
30 พ.ค. 56
2841
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
30 พ.ค. 56
2918
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
30 พ.ค. 56
2764
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
30 พ.ค. 56
3025
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร
29 พ.ค. 56
3043
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
29 พ.ค. 56
2906
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
29 พ.ค. 56
3102
  ประกาศ อบต.ท่างิ้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
29 พ.ค. 56
3074