Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
4 มิ.ย. 56
2661
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
4 มิ.ย. 56
2797
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
31 พ.ค. 56
3449
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
31 พ.ค. 56
3466
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ
31 พ.ค. 56
3480
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
31 พ.ค. 56
3629
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
31 พ.ค. 56
3298
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.
31 พ.ค. 56
2928
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
31 พ.ค. 56
2839
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
31 พ.ค. 56
2717
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
31 พ.ค. 56
2595
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างก่อนสร้างถนนคอนกรีต
31 พ.ค. 56
2828
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
31 พ.ค. 56
2706
  ประกาศ อบต.แควใหญ่ สอบราคาโครงการก่อสร้างถันน้ำใสประปาหมู่บ้าน
31 พ.ค. 56
2673
  ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
30 พ.ค. 56
2946
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
30 พ.ค. 56
3035
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
30 พ.ค. 56
2873
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
30 พ.ค. 56
3156
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร
29 พ.ค. 56
3167
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
29 พ.ค. 56
3039