Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจัดซื้อรถประชาสัมพันธ์
29 พ.ค. 56
2632
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
29 พ.ค. 56
2609
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจัดซื้อรถประชาสัมพันธ์
29 พ.ค. 56
2520
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก
29 พ.ค. 56
2876
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างโครงการก่อสาร้าง จำนวน 6 โครงการ
28 พ.ค. 56
3060
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
28 พ.ค. 56
3066
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
27 พ.ค. 56
3386
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
27 พ.ค. 56
2825
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
27 พ.ค. 56
2866
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ
27 พ.ค. 56
2888
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
27 พ.ค. 56
2774
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอก จำนวน 2 โครงการ
27 พ.ค. 56
2480
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
27 พ.ค. 56
3225
  ประกาศ ทต.ไพศาลี การยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น
23 พ.ค. 56
3275
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23 พ.ค. 56
3226
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลวังเมือง
23 พ.ค. 56
2810
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาการจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายบอกเวลาด้วยนาฬิกาดิจิตอลและอุณหภฺมิ
23 พ.ค. 56
2803
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ
22 พ.ค. 56
4636
  ประกาศ อบต.หัวหวาย มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครน พร้อมกระเช้า
22 พ.ค. 56
2891
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
22 พ.ค. 56
2721