Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
22 พ.ค. 56
2722
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
22 พ.ค. 56
2809
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ แก้ไขประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
22 พ.ค. 56
2711
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอก จำนวน 2 โครงการ
22 พ.ค. 56
2640
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
22 พ.ค. 56
2625
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างก่อสร้าง
21 พ.ค. 56
2910
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 พ.ค. 56
2772
  ประกาศ ทต.ไพศาลี เรื่องการยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ
21 พ.ค. 56
2812
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 พ.ค. 56
2834
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก
20 พ.ค. 56
2714
  ประกาศ อบจ.นว. สอบราคาจ้างขุดลอกคลอง
20 พ.ค. 56
2690
  ประกาศ อบต.แม่เลย์ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 2556
20 พ.ค. 56
3414
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ
20 พ.ค. 56
2800
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้าง
17 พ.ค. 56
3645
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน
17 พ.ค. 56
2945
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
17 พ.ค. 56
3192
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ
17 พ.ค. 56
3271
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง
17 พ.ค. 56
3331
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ ประกาศสอบราคาจ้าง
17 พ.ค. 56
2659
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
17 พ.ค. 56
2536