Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร
29 พ.ค. 56
3175
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
29 พ.ค. 56
3052
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
29 พ.ค. 56
3232
  ประกาศ อบต.ท่างิ้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
29 พ.ค. 56
3215
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจัดซื้อรถประชาสัมพันธ์
29 พ.ค. 56
2729
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
29 พ.ค. 56
2726
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจัดซื้อรถประชาสัมพันธ์
29 พ.ค. 56
2649
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก
29 พ.ค. 56
3008
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างโครงการก่อสาร้าง จำนวน 6 โครงการ
28 พ.ค. 56
3170
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
28 พ.ค. 56
3201
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
27 พ.ค. 56
3525
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
27 พ.ค. 56
2961
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
27 พ.ค. 56
2973
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ
27 พ.ค. 56
3011
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
27 พ.ค. 56
2894
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอก จำนวน 2 โครงการ
27 พ.ค. 56
2571
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
27 พ.ค. 56
3339
  ประกาศ ทต.ไพศาลี การยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น
23 พ.ค. 56
3382
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23 พ.ค. 56
3327
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลวังเมือง
23 พ.ค. 56
2930