Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
27 พ.ค. 56
3038
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ
27 พ.ค. 56
3065
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
27 พ.ค. 56
2956
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอก จำนวน 2 โครงการ
27 พ.ค. 56
2623
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
27 พ.ค. 56
3401
  ประกาศ ทต.ไพศาลี การยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น
23 พ.ค. 56
3438
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23 พ.ค. 56
3382
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลวังเมือง
23 พ.ค. 56
2991
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาการจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายบอกเวลาด้วยนาฬิกาดิจิตอลและอุณหภฺมิ
23 พ.ค. 56
2978
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ
22 พ.ค. 56
4816
  ประกาศ อบต.หัวหวาย มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครน พร้อมกระเช้า
22 พ.ค. 56
3071
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
22 พ.ค. 56
2894
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
22 พ.ค. 56
2999
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ แก้ไขประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
22 พ.ค. 56
2891
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอก จำนวน 2 โครงการ
22 พ.ค. 56
2834
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
22 พ.ค. 56
2801
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างก่อสร้าง
21 พ.ค. 56
3094
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 พ.ค. 56
2955
  ประกาศ ทต.ไพศาลี เรื่องการยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ
21 พ.ค. 56
2976
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 พ.ค. 56
2971