Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย สอบราคาจัดซื้อรถ
17 พ.ค. 56
2624
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย สอบราคาซื้อ
17 พ.ค. 56
2660
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ
17 พ.ค. 56
2533
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ
17 พ.ค. 56
2609
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
17 พ.ค. 56
2540
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคา จำนวน 8 โครงการ
15 พ.ค. 56
3644
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้าง 3 โครงการ
15 พ.ค. 56
2660
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
15 พ.ค. 56
2784
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้าง
15 พ.ค. 56
2692
  ประกาศ อบต.กลางแดด เรื่อง สอบราคาซื้อ
15 พ.ค. 56
2642
  ประกาศ อบต.ช่องแค การเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคาของ อปท.
14 พ.ค. 56
2907
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก
14 พ.ค. 56
3790
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
14 พ.ค. 56
2942
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง (ครั้งที่2)
14 พ.ค. 56
2617
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
14 พ.ค. 56
2672
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
14 พ.ค. 56
2830
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา 2 โครงการ
10 พ.ค. 56
3219
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ
10 พ.ค. 56
3631
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 4 โครงการ
10 พ.ค. 56
3375
  ประกาศ อบต.เจริญผล ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการทั้งหมด 7 โครงการ
10 พ.ค. 56
3575