Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
17 พ.ค. 56
2642
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย สอบราคาจัดซื้อรถ
17 พ.ค. 56
2739
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย สอบราคาซื้อ
17 พ.ค. 56
2794
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ
17 พ.ค. 56
2634
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ
17 พ.ค. 56
2726
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
17 พ.ค. 56
2620
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคา จำนวน 8 โครงการ
15 พ.ค. 56
3755
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้าง 3 โครงการ
15 พ.ค. 56
2742
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
15 พ.ค. 56
2857
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้าง
15 พ.ค. 56
2784
  ประกาศ อบต.กลางแดด เรื่อง สอบราคาซื้อ
15 พ.ค. 56
2740
  ประกาศ อบต.ช่องแค การเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคาของ อปท.
14 พ.ค. 56
3008
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก
14 พ.ค. 56
3891
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
14 พ.ค. 56
3037
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง (ครั้งที่2)
14 พ.ค. 56
2700
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
14 พ.ค. 56
2758
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
14 พ.ค. 56
2923
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา 2 โครงการ
10 พ.ค. 56
3325
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ
10 พ.ค. 56
3717
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 4 โครงการ
10 พ.ค. 56
3468