Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างโครงการ 6 โครงการ
9 พ.ค. 56
3169
  ประกาศ อบต.หูกวาง เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
9 พ.ค. 56
2915
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้างโครงการ 2 โครงการ
8 พ.ค. 56
3060
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
8 พ.ค. 56
3050
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
8 พ.ค. 56
3106
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน
7 พ.ค. 56
2909
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหารและห้องประชุมสภา
7 พ.ค. 56
3171
  ประกาศ ทต.ไพศาลี เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร
7 พ.ค. 56
3000
  ประกาศ ทม.ตาคลี การเลื่อนกำหนดวันขายแบบ,วันยื่นซองสอบราคา และวันเปิดซองสอบราคา (เพิ่มเติม)
7 พ.ค. 56
3062
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
7 พ.ค. 56
2942
  ประกาศ ทน.นว. สอบราคาซื้อชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
7 พ.ค. 56
2896
  ประกาศ อบต.ห้วยถ้วยใต้ สอบราคาจ้างเหมา 4 โครงการ
7 พ.ค. 56
2705
  ประกาศ ทน.นว. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส
7 พ.ค. 56
2658
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อรถบรรทุก
7 พ.ค. 56
2696
  ประกาศ อบต.บางม่วง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างต่างๆ
7 พ.ค. 56
2724
  ประกาศ ทม.ตาคลี เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน
7 พ.ค. 56
2710
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 พ.ค. 56
2570
  ประกาศ อบต.วังเมือง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมหินคลุก
7 พ.ค. 56
2766
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 พ.ค. 56
2649
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 พ.ค. 56
2471