Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน
3 พ.ค. 56
3140
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกล
3 พ.ค. 56
3230
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบานประตูเปิดปิดคลอง
3 พ.ค. 56
3570
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาก่อสน้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและขยายเมนท่อระบบจ่ายน้ำ
3 พ.ค. 56
3038
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูเปิด-ปิด
3 พ.ค. 56
2917
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองตะเคียนตั้ง
3 พ.ค. 56
2748
  ประกาศ ทต.หนองบัว ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
3 พ.ค. 56
2749
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเปิด-ปิด
3 พ.ค. 56
2696
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด
3 พ.ค. 56
2614
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
3 พ.ค. 56
2686
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกล
3 พ.ค. 56
2725
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น
3 พ.ค. 56
2648
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการ 2 โครงการ
3 พ.ค. 56
2662
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบานประตู เปิด-ปิด คลองน้ำกลัด
3 พ.ค. 56
2577
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร
3 พ.ค. 56
2573
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
1 พ.ค. 56
2900
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้างจำนวน 9 โครงการ
1 พ.ค. 56
2969
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้างโครงการต่างๆ จำนวน 8 โครงการ
1 พ.ค. 56
2976
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1 พ.ค. 56
3068
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการขุดคลองระบายน้ำ
1 พ.ค. 56
2888