Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
1 พ.ค. 56
2607
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ
1 พ.ค. 56
2660
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
1 พ.ค. 56
2728
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการ 5 โครงการ
30 เม.ย. 56
2942
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ
30 เม.ย. 56
2928
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
30 เม.ย. 56
2830
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ
30 เม.ย. 56
2736
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน
30 เม.ย. 56
2716
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
30 เม.ย. 56
2703
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
30 เม.ย. 56
2627
  ประกาศ ทต.โกรกพระ ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้อง cctv
30 เม.ย. 56
2603
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการขุดคลองระบายน้ำหน้าโรงโม่หิน
30 เม.ย. 56
2801
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระนอน จำนวน 5 ศูนย์
26 เม.ย. 56
3386
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
26 เม.ย. 56
3019
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
26 เม.ย. 56
3111
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส เรื่องสอบราคาจ้างโครงการ5 โครงการ
26 เม.ย. 56
3342
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
26 เม.ย. 56
3215
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 เม.ย. 56
3093
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลงลูกรังถนน
25 เม.ย. 56
2975
  ประกาศ ทต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
24 เม.ย. 56
3108