Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้างจำนวน 9 โครงการ
1 พ.ค. 56
3074
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้างโครงการต่างๆ จำนวน 8 โครงการ
1 พ.ค. 56
3069
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1 พ.ค. 56
3202
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการขุดคลองระบายน้ำ
1 พ.ค. 56
3008
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
1 พ.ค. 56
2725
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ
1 พ.ค. 56
2778
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
1 พ.ค. 56
2866
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการ 5 โครงการ
30 เม.ย. 56
3042
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ
30 เม.ย. 56
3027
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
30 เม.ย. 56
2962
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ
30 เม.ย. 56
2853
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน
30 เม.ย. 56
2814
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
30 เม.ย. 56
2807
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
30 เม.ย. 56
2706
  ประกาศ ทต.โกรกพระ ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้อง cctv
30 เม.ย. 56
2730
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการขุดคลองระบายน้ำหน้าโรงโม่หิน
30 เม.ย. 56
2920
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระนอน จำนวน 5 ศูนย์
26 เม.ย. 56
3498
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
26 เม.ย. 56
3118
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
26 เม.ย. 56
3209
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส เรื่องสอบราคาจ้างโครงการ5 โครงการ
26 เม.ย. 56
3441