Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.เมืองตาคลี เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
17 เม.ย. 56
2895
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ
17 เม.ย. 56
2882
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ เรื่องประกาศสอบราคาจำนวน 5 โครงการ
17 เม.ย. 56
3044
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
17 เม.ย. 56
2958
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
17 เม.ย. 56
3272
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาซื้อครุำภัทฑ์โฆษณาและิิิเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) จำนวน 1 ระบบ 13 จุด
17 เม.ย. 56
2628
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
11 เม.ย. 56
3920
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาซื้อโครงการวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11 เม.ย. 56
3282
  ประกาศ อบต.ตาคลี เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้าง5 โครงการ
11 เม.ย. 56
3255
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาการจัดซื้อและจัดจ้างของ อบต.ไพศาลี
11 เม.ย. 56
3384
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
11 เม.ย. 56
2939
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.เมือง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
10 เม.ย. 56
3047
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
10 เม.ย. 56
2860
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 เม.ย. 56
2781
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
9 เม.ย. 56
2867
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
9 เม.ย. 56
4086
  ประกาศ อบต.หูกวาง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9 เม.ย. 56
2910
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9 เม.ย. 56
3134
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการขยายบ่อพักน้ำ
9 เม.ย. 56
2938
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาจ้าง
5 เม.ย. 56
3264