Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศเทศบาลตำบลปางประมุง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
5 เม.ย. 56
3019
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาจ้าง
4 เม.ย. 56
3255
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ หมู่ 10
4 เม.ย. 56
3125
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดหาติดตั้งถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2,3,4,7,8, จำนวน 22 จุด
4 เม.ย. 56
3472
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 7 ชุด
4 เม.ย. 56
3701
  ประกาศเทศบาลเมืองตาคลี ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 เม.ย. 56
2875
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง
4 เม.ย. 56
2890
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
3 เม.ย. 56
2857
  ประกาศ อบต.พยุหะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 เม.ย. 56
3340
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก เรื่องการเผยแพร่ข่าวการสอบราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 เม.ย. 56
3483
  ประกาศ อบต.แม่เปิน เรื่องขอเปลี่ยนแปลงกำหนดยื่นซองสอบราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคา
3 เม.ย. 56
2838
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
3 เม.ย. 56
2722
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์
3 เม.ย. 56
3200
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้าง 2 โครงการ
3 เม.ย. 56
2767
  ประกาศ ทม.ตาคลี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนประชาอุทิศ
2 เม.ย. 56
2801
  ประกาศ อบต.หัวถนน เรื่อง ขอเลื่อนการยื้นซองและเปิดซองสอบราคาจ้าง
2 เม.ย. 56
2858
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ เรื่องจ้างเหมาทำโต๊ะทำงานสำหรับทำงานและบริการประชาชน พร้อมเก้าอี้
1 เม.ย. 56
2812
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังระบบน้ำประปา ม.5 บ้านยางโทน สร้อยละคร
1 เม.ย. 56
2934
  ประกาศ อบต.วังซ่าน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าประปา ม.1 บ้านวังซ่าน
1 เม.ย. 56
2838
  ประกาศ อบต.พระนอน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เม.ย. 56
2763