Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นว. เรื่องสอบราคาจ้างดันท่อลอดถนนพหลโยธินสามแยกบายพาส
22 เม.ย. 56
3247
  ประกาศ ทน.นว. เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรีบนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 เม.ย. 56
3157
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้านกิตติยนต์
18 เม.ย. 56
3130
  ประกาศ ทต.เมืองตาคลี เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
17 เม.ย. 56
2996
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ
17 เม.ย. 56
2983
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ เรื่องประกาศสอบราคาจำนวน 5 โครงการ
17 เม.ย. 56
3144
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
17 เม.ย. 56
3056
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
17 เม.ย. 56
3392
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาซื้อครุำภัทฑ์โฆษณาและิิิเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) จำนวน 1 ระบบ 13 จุด
17 เม.ย. 56
2719
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
11 เม.ย. 56
4054
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาซื้อโครงการวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11 เม.ย. 56
3363
  ประกาศ อบต.ตาคลี เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้าง5 โครงการ
11 เม.ย. 56
3363
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาการจัดซื้อและจัดจ้างของ อบต.ไพศาลี
11 เม.ย. 56
3483
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
11 เม.ย. 56
3049
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.เมือง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
10 เม.ย. 56
3140
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
10 เม.ย. 56
2964
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 เม.ย. 56
2884
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
9 เม.ย. 56
2973
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
9 เม.ย. 56
4239
  ประกาศ อบต.หูกวาง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9 เม.ย. 56
3015