Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาการจัดซื้อและจัดจ้างของ อบต.ไพศาลี
11 เม.ย. 56
3535
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
11 เม.ย. 56
3103
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.เมือง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
10 เม.ย. 56
3191
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
10 เม.ย. 56
3010
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 เม.ย. 56
2939
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
9 เม.ย. 56
3032
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
9 เม.ย. 56
4307
  ประกาศ อบต.หูกวาง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9 เม.ย. 56
3072
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9 เม.ย. 56
3273
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการขยายบ่อพักน้ำ
9 เม.ย. 56
3097
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาจ้าง
5 เม.ย. 56
3425
  ประกาศเทศบาลตำบลปางประมุง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
5 เม.ย. 56
3214
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาจ้าง
4 เม.ย. 56
3428
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ หมู่ 10
4 เม.ย. 56
3349
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดหาติดตั้งถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2,3,4,7,8, จำนวน 22 จุด
4 เม.ย. 56
3702
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 7 ชุด
4 เม.ย. 56
3859
  ประกาศเทศบาลเมืองตาคลี ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 เม.ย. 56
3029
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง
4 เม.ย. 56
3042
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
3 เม.ย. 56
3037
  ประกาศ อบต.พยุหะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 เม.ย. 56
3571