Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองกรด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)
25 มี.ค. 56
3510
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปา ม.14 บ้านหลักสิบเก้า
25 มี.ค. 56
2746
  ประกาศ อบจ.นว. เรื่อง ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 มี.ค. 56
3304
  ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง สอบราคาจ้างของ อบต.พนมเศษ 3 โครงการ
22 มี.ค. 56
3357
  ประกาศ ทน.นว. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันขายแบบการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
22 มี.ค. 56
3211
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมา
22 มี.ค. 56
3185
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 4 ชุด
22 มี.ค. 56
3539
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายมณเฑียร เทียนสันต์ ถึง หลังวัดหนองเดิ่น ม.7 บ้านหนองเดิ่น
22 มี.ค. 56
3136
  ประกาศ อบจ.นว. เรื่องซื้อพัดลมไอน้ำ
22 มี.ค. 56
3340
  ประกาศ ทม.ตาคลี เรื่อง สอบราคาซื้อยาง cms-2h
22 มี.ค. 56
2830
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ เรื่องโครงการก่อสร้างเสาธงชาติสูง 18.00 ม.ที่ทำการ อบต.หลังใหม่ (ครั้งที่ 2)
22 มี.ค. 56
2716
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการเสริมถนนดิน สายริมแม่น้ำยมต่อจากเดิม ม.12
22 มี.ค. 56
2782
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการเสริมถนนดิน สายริมแม่น้ำยมต่อจากเดิม ม.12
22 มี.ค. 56
2585
  ประกาศ อบจ.นว. เรื่องซื้อหัวเจาะบ่อน้ำบาดาลและชุดเจาะลมสำหรับเจาะชั้นหินแข็ง
21 มี.ค. 56
3226
  ประกาศ ทน.นว. เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
21 มี.ค. 56
2968
  ประกาศ อบต.บางม่วง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
21 มี.ค. 56
3524
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากดงบ้านใหม่-ทุ่งนาดี ม.4,2,8
21 มี.ค. 56
2928
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ หมู่ 1,2 (ระยะที่1)
21 มี.ค. 56
3167
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย เรื่องโครงการปรับปรุงขุดลอกคลองคลองส่งน้ำสายคลองพญาหนอง
18 มี.ค. 56
3131
  ประกาศ แจ้งขึ้นประกาศสอบราคาระบบ e-GP
18 มี.ค. 56
3017