Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.สร้อยละคร เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังระบบน้ำประปา ม.5 บ้านยางโทน สร้อยละคร
1 เม.ย. 56
3053
  ประกาศ อบต.วังซ่าน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าประปา ม.1 บ้านวังซ่าน
1 เม.ย. 56
2991
  ประกาศ อบต.พระนอน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เม.ย. 56
2874
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
28 มี.ค. 56
3551
  ประกาศ อบต.แม่เปิน เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.แม่เปิน
27 มี.ค. 56
3401
  ประกาศ อบต.เขาชายธง เรื่องสอบราคาขยายเขตท่อเมนน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านหนองเสลา
27 มี.ค. 56
3210
  ประกาศ ทน.นว.เรื่อง ประมูลงานจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มี.ค. 56
3142
  ประกาศ ทน.นว. เรื่องประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง
27 มี.ค. 56
3085
  ประกาศ อบต.กลางแดด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1,6,7
27 มี.ค. 56
2987
  ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง สอบราคาจ้างของ อบต.พนมเศษ
27 มี.ค. 56
2971
  ประกาศ ทน.นว. เรื่องยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดฝุ่น จำนวน 22 รายการ
27 มี.ค. 56
2977
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท เรื่องสอบราคาซื้อของ
26 มี.ค. 56
3327
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่องสอบราคาจ้าง 2 โครงการ
26 มี.ค. 56
2944
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง เรื่องสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน
26 มี.ค. 56
2886
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
26 มี.ค. 56
2987
  ประกาศ อบต.น้ำทรง เรื่องสอบจ้างเหมาก่อสร้างปีงบประมาณ 2556 4 โครงการ
26 มี.ค. 56
2882
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล เรื่องสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วย ม.1 บ้านหนองพิกุล
26 มี.ค. 56
2919
  ประกาศ ทน.นว. เรื่องสอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมรถดูดฝุ่น จำนวน 22 รายการ (ครั้งที่2)
26 มี.ค. 56
2817
  ประกาศ อบต. โคกเดื่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำ้เนินการโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 มี.ค. 56
2668
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ เรื่อง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 มี.ค. 56
3288