Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.สุขสำราญ เรื่องโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบไม่ปูหญ้า ม.12 บ้านทุ่งทอง
25 มี.ค. 56
3332
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการเสริมถนนดิน สายริมแม่น้ำยมต่อจากเดิม ม.12
25 มี.ค. 56
3028
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการเสริมถนนดิน สายกลุ่มบ้าน ผญบ.สมบัติ ม.14
25 มี.ค. 56
3214
  ประกาศ อบต.หนองกรด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)
25 มี.ค. 56
3618
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปา ม.14 บ้านหลักสิบเก้า
25 มี.ค. 56
2874
  ประกาศ อบจ.นว. เรื่อง ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 มี.ค. 56
3423
  ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง สอบราคาจ้างของ อบต.พนมเศษ 3 โครงการ
22 มี.ค. 56
3456
  ประกาศ ทน.นว. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันขายแบบการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
22 มี.ค. 56
3315
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมา
22 มี.ค. 56
3301
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 4 ชุด
22 มี.ค. 56
3652
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายมณเฑียร เทียนสันต์ ถึง หลังวัดหนองเดิ่น ม.7 บ้านหนองเดิ่น
22 มี.ค. 56
3251
  ประกาศ อบจ.นว. เรื่องซื้อพัดลมไอน้ำ
22 มี.ค. 56
3423
  ประกาศ ทม.ตาคลี เรื่อง สอบราคาซื้อยาง cms-2h
22 มี.ค. 56
2903
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ เรื่องโครงการก่อสร้างเสาธงชาติสูง 18.00 ม.ที่ทำการ อบต.หลังใหม่ (ครั้งที่ 2)
22 มี.ค. 56
2820
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการเสริมถนนดิน สายริมแม่น้ำยมต่อจากเดิม ม.12
22 มี.ค. 56
2895
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการเสริมถนนดิน สายริมแม่น้ำยมต่อจากเดิม ม.12
22 มี.ค. 56
2687
  ประกาศ อบจ.นว. เรื่องซื้อหัวเจาะบ่อน้ำบาดาลและชุดเจาะลมสำหรับเจาะชั้นหินแข็ง
21 มี.ค. 56
3347
  ประกาศ ทน.นว. เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
21 มี.ค. 56
3061
  ประกาศ อบต.บางม่วง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
21 มี.ค. 56
3607
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากดงบ้านใหม่-ทุ่งนาดี ม.4,2,8
21 มี.ค. 56
3029