Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายจากระบบอนาล็อกเป็นกึ่งดิจิตอล
18 มี.ค. 56
2663
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
18 มี.ค. 56
2670
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง สอบราคา้จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับและอุปกรณ์
18 มี.ค. 56
2833
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสถ.สายเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ หมู่ที่ 1,2 (ระยะที่1) ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
18 มี.ค. 56
2898
  ประกาศ อบต.ฆะมัง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 3 โครงการ
18 มี.ค. 56
2855
  ประกาศ อบจ.นว. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
18 มี.ค. 56
2741
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกลี่ยดิน (รถมอเตอร์เกรดเดอร์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 มี.ค. 56
4104
  ประการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
5 มี.ค. 56
3274
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล หมู่ 2
5 มี.ค. 56
3624
  ประการเทศบาลตำบลหนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนฉัตรทองถึงถนนคลองมะรื่น หมู่ 1
5 มี.ค. 56
3214
  ประกาศเทศบาลตำบลอุดมทัญญา สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
5 มี.ค. 56
3694
  ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมรถดูดฝุ่น จำนวน 22 รายการ
5 มี.ค. 56
3210
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล สอบราคาต่อเติมโรงจอดรถที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
5 มี.ค. 56
3053
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
5 มี.ค. 56
2992
  ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ การประมูลราคาให้เช่า ซุ้ม ที่ 2 ในอุทยานนครสวรรค์
5 มี.ค. 56
3069
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแดนยกเลิกสอบราคา
5 มี.ค. 56
2762
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สอบราคาจ้าง 2 โครงการ
5 มี.ค. 56
2713
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย 1 คัน
5 มี.ค. 56
2902
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระโดน
5 มี.ค. 56
2683
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.หัวหวาย
8 ก.พ. 56
3502