Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.หัวหวาย
8 ก.พ. 56
3509
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 หมู่
8 ก.พ. 56
3250
  ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อคลอรีนเหลว (แก๊สคลอรีน)
8 ก.พ. 56
4062
  ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล
8 ก.พ. 56
3233
  ประกาศ ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีล สายบ้านหินดาด-บ้านปางขนุน อบต.แม่เล่ย์
6 ก.พ. 56
3109
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านขอนทุเรียน
31 ม.ค. 56
3432
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด จำนวน 3 โครงการ
31 ม.ค. 56
3491
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
14 ม.ค. 56
3513
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์ (e-Auction) เลขที่ E 1/2556
9 ม.ค. 56
3660
  ทต.ช่องแค ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคาร ทต.ช่องแค
20 ธ.ค. 55
4835
  ประกาศ อบต.อ่างทอง อ.บรรรพต โครงการก่อสร้างทางน้ำล้น
18 ธ.ค. 55
4685
  ประกาศ อบต.สายลำโพง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง เพื่อติดตั้งห้องประชุม อบต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
29 พ.ย. 55
6739
  ประกาศ ทม.ตาคลี เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การซื้อรถ 2 รายการ
29 พ.ย. 55
5147
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง เรื่องประกาศสอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซม,ลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
29 พ.ย. 55
6446
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าวบริเวณที่สาธารณประโยชน์ ม.4 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
29 พ.ย. 55
6991
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ เรื่องแก้ไขประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศและพัดลมพร้อมติดตั้งสำหรับติดตั้งอาคาร สนง.อบต.สุขสำราญหลังใหม่
29 พ.ย. 55
5053
  ประกาศ อบต.ปางสวรรคื เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อภายในหมู่บ้านพร้อมปรับเกลี่ย ม.4,ม.5,ม.6,ม.10 ต.ปางสวรรค์
29 พ.ย. 55
4193
  ประกาศ ทม.ตาคลี เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ 1.จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำวัดโพนทอง 2.จ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าสถานีรถไฟบ้านตาคลี
29 พ.ย. 55
3906
  ประกาศ ทน.นว. เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดในประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้อัศจรรย์สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,050 ตัว และพื้นสนามวอลเล่ย์บอลสำเร็จรูป ตีเส้นสนามมาตรฐานสีขาวแบบเคลื่อนย้ายได้
29 พ.ย. 55
4031
  ประกาศ อบต.พยุหะ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางบ้านหนองใหญ่ (บริเวณหน้าโรงสี นายทวน พงษ์ภะเดิม) ม.8 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี
29 พ.ย. 55
4147