Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สอบราคาจ้าง 2 โครงการ
5 มี.ค. 56
2814
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย 1 คัน
5 มี.ค. 56
3015
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระโดน
5 มี.ค. 56
2781
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.หัวหวาย
8 ก.พ. 56
3627
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 หมู่
8 ก.พ. 56
3348
  ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อคลอรีนเหลว (แก๊สคลอรีน)
8 ก.พ. 56
4190
  ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล
8 ก.พ. 56
3341
  ประกาศ ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีล สายบ้านหินดาด-บ้านปางขนุน อบต.แม่เล่ย์
6 ก.พ. 56
3230
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอถังประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านขอนทุเรียน
31 ม.ค. 56
3518
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด จำนวน 3 โครงการ
31 ม.ค. 56
3617
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
14 ม.ค. 56
3614
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์ (e-Auction) เลขที่ E 1/2556
9 ม.ค. 56
3765
  ทต.ช่องแค ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคาร ทต.ช่องแค
20 ธ.ค. 55
4935
  ประกาศ อบต.อ่างทอง อ.บรรรพต โครงการก่อสร้างทางน้ำล้น
18 ธ.ค. 55
4822
  ประกาศ อบต.สายลำโพง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง เพื่อติดตั้งห้องประชุม อบต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
29 พ.ย. 55
6853
  ประกาศ ทม.ตาคลี เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การซื้อรถ 2 รายการ
29 พ.ย. 55
5258
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง เรื่องประกาศสอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซม,ลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
29 พ.ย. 55
6586
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าวบริเวณที่สาธารณประโยชน์ ม.4 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
29 พ.ย. 55
7119
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ เรื่องแก้ไขประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศและพัดลมพร้อมติดตั้งสำหรับติดตั้งอาคาร สนง.อบต.สุขสำราญหลังใหม่
29 พ.ย. 55
5161
  ประกาศ อบต.ปางสวรรคื เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อภายในหมู่บ้านพร้อมปรับเกลี่ย ม.4,ม.5,ม.6,ม.10 ต.ปางสวรรค์
29 พ.ย. 55
4343