Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.5 ต.บางตาหงาย เชื่อมต่อ ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย (ช่วงที่2)
20 ธ.ค. 59
991
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ.๑-๐๐๐๒ บ้านเกยไชย - บ้านคลองสำพรึง ต.เกยไชย เชื่อมต่อ ต.พันลาน (ช่วงที่ 2)
20 ธ.ค. 59
941
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ม.2 ต.ทำนบ เชื่อมต่อ ต.หนองหลวง
20 ธ.ค. 59
898
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาถนนตีคลี (ถนนตีคลี - ถนนตาคลีพัฒนา)
20 ธ.ค. 59
919
  ประกาศ ทต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ High Mast สูง 20 เมตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
19 ธ.ค. 59
1124
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.5 บ้านคลองบางช้าง ต.ศาลาแดง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ธ.ค. 59
1131
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
16 ธ.ค. 59
1319
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
16 ธ.ค. 59
1080
  ประกาศ อบต.หนองเต่า ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา (กรณีครบพันภาระผูกพัน)
16 ธ.ค. 59
1230
  ประกาศ อบต.หนองเต่า ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองแพงพวย ม.1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ธ.ค. 59
1203
  ประกาศ อบต.เขาดิน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแหลมสมอ ม.9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ธ.ค. 59
997
  ประกาศ อบต.อ่างทอง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยลาดผิวจราจร PARA ASPHALTIC CONCRETE บ้านอ่างทอง - บ้านกระดานป้าย ม.3
13 ธ.ค. 59
981
  ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขนาดท่อทางดูด-ทางส่ง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 โครงการ
13 ธ.ค. 59
951
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนกรวดกรองและวัสดุกรองโรงกรองน้ำ 1 และ 2 โรงผลิตน้ำโกสีย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ธ.ค. 59
1359
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองจิกใหญ่ ม.8 ต.ห้วยร่วม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ธ.ค. 59
1329
  ประกาศ ทต.บ้านแดน รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแดน - เขาหน่อ ม.1,ม.2 ตำบลบ้านแดน
6 ธ.ค. 59
1318
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 ธ.ค. 59
1401
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตทางเข้าออกของรถภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.9
6 ธ.ค. 59
1425
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พื้นสนามกีฬามีส่วนผสมของเม็ดยางสังเคราะห์ที่ทำมาจากยางพารา
6 ธ.ค. 59
1200
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม ประมูลจ้างโครงการประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 ธ.ค. 59
1225