Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  - รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวนหนึ่งคัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี นว 71202/133
19 เม.ย. 55
6745
  - ประกาศ เรื่องการซื้อโปรแกรมระบบบริหารงานประปาพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
19 เม.ย. 55
5545
  ประกาศ อบต.หนองหลวง ประมูลซื้อครุภัณท์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ
5 มี.ค. 55
5505
  อบต.หนองหลวง เรื่องประมูลชื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
29 ก.พ. 55
5779
  ส่งประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
10 ก.พ. 55
6921
  ส่งประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ
10 ก.พ. 55
5576
  ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669
10 ก.พ. 55
9807
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ ประมูลการจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ เทศลบาลนครนครสวรรค์
24 ม.ค. 55
5878
  ประกาศจ้่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
24 ม.ค. 55
6447
  ประกาศ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2555 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.ดอนคา
24 ม.ค. 55
6810
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นครสวรรค์ออก
24 ม.ค. 55
6371
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กโทรนิกส์ (e-Auction) อบต.สุขสำราญ
24 ม.ค. 55
5891
  ประกาศ การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นครสวรรค์ตก
8 พ.ย. 54
7056
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซื้่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงเว็บไซต์
3 พ.ย. 54
6067
  การเลื่อนวันขายแบบ,วันยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์,วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิเสนอราคา,วันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 ต.ค. 54
6190
  ขอความร่วมมือประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 ต.ค. 54
5509
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงเว็บไซต์
31 ต.ค. 54
5398
  ส่งประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง อบต.หนองกลับ
14 ก.ย. 54
7599
  ขอความร่วมมือประกาศการประมูลจ้างสำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี
14 ก.ย. 54
5947
  ประกาศการประมูลจ้าง สำนังานเทศบาลตำบลหนองบัว
14 ก.ย. 54
6281