Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณท์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย) อบต.สระแก้ว นว 76002/ ว 153
18 เม.ย. 55
5783
  - เงินอุดหนุนท้องถิ่น 05/04/12
5 เม.ย. 55
5466
  - จ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมถนนตำบลย่านมัทรี
19 เม.ย. 55
5100
  - รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวนหนึ่งคัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี นว 71202/133
19 เม.ย. 55
6868
  - ประกาศ เรื่องการซื้อโปรแกรมระบบบริหารงานประปาพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
19 เม.ย. 55
5651
  ประกาศ อบต.หนองหลวง ประมูลซื้อครุภัณท์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ
5 มี.ค. 55
5607
  อบต.หนองหลวง เรื่องประมูลชื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
29 ก.พ. 55
5919
  ส่งประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
10 ก.พ. 55
7021
  ส่งประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ
10 ก.พ. 55
5655
  ส่งประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลกู้ภัย-ฉุกเฉิน 1669
10 ก.พ. 55
9914
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ ประมูลการจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ เทศลบาลนครนครสวรรค์
24 ม.ค. 55
6008
  ประกาศจ้่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
24 ม.ค. 55
6555
  ประกาศ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2555 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.ดอนคา
24 ม.ค. 55
6909
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นครสวรรค์ออก
24 ม.ค. 55
6485
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กโทรนิกส์ (e-Auction) อบต.สุขสำราญ
24 ม.ค. 55
5998
  ประกาศ การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นครสวรรค์ตก
8 พ.ย. 54
7157
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซื้่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงเว็บไซต์
3 พ.ย. 54
6167
  การเลื่อนวันขายแบบ,วันยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์,วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิเสนอราคา,วันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 ต.ค. 54
6270
  ขอความร่วมมือประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 ต.ค. 54
5619
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงเว็บไซต์
31 ต.ค. 54
5492