Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
12 มิ.ย. 52
8748
  สอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ
12 มิ.ย. 52
8998
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ
12 มิ.ย. 52
8326
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ
12 มิ.ย. 52
8643
  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
12 มิ.ย. 52
8593
  สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) กระบะสำเร็จรูป
12 มิ.ย. 52
9545
  การจ้างเหมาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
12 มิ.ย. 52
8580
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8546
  สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8436
  สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8158
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8880
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถขุดดินตะขาบ
11 มิ.ย. 52
9087
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางและปรับปรุงรางระบายน้ำ
11 มิ.ย. 52
7934
  สอบราคาจ้างโครงการปรับผิวจราจร 5 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8302
  สอบราคาซื้ออาหารสอบ(นม)
11 มิ.ย. 52
8145
  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบอเนกประสงค์
11 มิ.ย. 52
8795
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
11 มิ.ย. 52
8691
  สอบราคาซื้อตามโครงการของศูนย์การเรียรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสระแก้ว จำนวน 15 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8448
  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
11 มิ.ย. 52
8093
  สอบราคาปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำผาสุขใจ หมู่ที่ 1 ต.ตาคลี
11 มิ.ย. 52
8913