Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประการศสอบราคาจ้าง 7 โครงการ
8 มิ.ย. 52
8631
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยแยกถนนเทศบาล 4-6
10 มี.ค. 52
9269
  สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
10 มี.ค. 52
9029
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ CAPE SEAL สายทางบ้านนากลาง ม.1
10 มี.ค. 52
9022
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประเภทถอน จำนวน 3 โครงการ
10 มี.ค. 52
9047
  อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โคงการ
3 มี.ค. 52
10968
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2552 โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 12
3 มี.ค. 52
9111
  สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
25 ก.พ. 52
9441
  สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล
24 ก.พ. 52
9400
  สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8,15,23 ต.ตาคลี
24 ก.พ. 52
9207
  สอบราคาจ้ง ติดตั้งเครื่องขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15,23 ต.ตาคลี
24 ก.พ. 52
10798
  สอบราจ้าง ถมดินพ้อมบดอัดแน่นหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
24 ก.พ. 52
9182
  สอบราคาซื้อ นมชนิดยูเอชที จำนวน 69,520 กล่อง จำนวน 40 วันเพื่อมอบให้
24 ก.พ. 52
9143
  สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ชนิดจืด ขนาดบรรจุปริมาณ 200 ซีซี.ช่วงภาคเรียนที่ 2/2551
19 ก.พ. 52
9013
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 5 โครงการ
19 ก.พ. 52
8819
  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
11 ก.พ. 52
9250
  สอบราคาโครงการ จำนวน 4 โครงการ
11 ก.พ. 52
9056
  สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ซอย แยกถนนพิทักษ์สันติราษฎ์ร์ (ข้างบ้านเลขที่ 1164/14)
11 ก.พ. 52
9335
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยปานพลอย 6
11 ก.พ. 52
9476
  ขอเลื่อนวันในการพิจารณาผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา เลขที่ E 1/2552
3 ก.พ. 52
9958