Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคาอาหารเสริม (นม)
15 มิ.ย. 52
8617
  สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง
15 มิ.ย. 52
8655
  ประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน 5 โครงการ
12 มิ.ย. 52
8678
  สอบราคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
12 มิ.ย. 52
8852
  สอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ
12 มิ.ย. 52
9117
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ
12 มิ.ย. 52
8447
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ
12 มิ.ย. 52
8767
  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
12 มิ.ย. 52
8712
  สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) กระบะสำเร็จรูป
12 มิ.ย. 52
9655
  การจ้างเหมาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
12 มิ.ย. 52
8688
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8655
  สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8529
  สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8251
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8981
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถขุดดินตะขาบ
11 มิ.ย. 52
9186
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางและปรับปรุงรางระบายน้ำ
11 มิ.ย. 52
8013
  สอบราคาจ้างโครงการปรับผิวจราจร 5 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8389
  สอบราคาซื้ออาหารสอบ(นม)
11 มิ.ย. 52
8245
  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบอเนกประสงค์
11 มิ.ย. 52
8896
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
11 มิ.ย. 52
8784